INTENCJE 4 – 10 GRUDZIEŃ

INTENCJE     4 –  10   GRUDZIEŃ

 

PONIEDZIAŁEK 4 grudzień

Godz. 7.00 + Krystynę Jajkiewicz od rodziny Wilczyńskich.

Godz. 16.00 + Jarosława Kowalczyka (r. śm)

 

WTOREK 5 grudzień

Godz. 7.00 + Józefy, Wincentego i Stanisława Straszaków.

Godz. 16.00 + Olgi Molenda (6 r. śm), Mariana Muchy, Kazimierza Berkowicza

 

ŚRODA  6 grudzień

Godz. 7.00 + Jadwigi, Andrzeja, Stanisława i Bolesława Nowaków.

Godz. 16.00 + Anny, Władysława, Agnieszki i Franciszka Jarosów, Juliana i Doroty Kuklewiczów

 

CZWARTEK  7 grudzień

Godz. 7.00 + Władysławę Jędrzejczyk od chrześnicy z mężem.

Godz. 16.00 + Jana Żaka (r. śm), syna Jana, Józefy i Anny Żak, Marianny – Anny i Jana Pałków, Zdzisława Adamusa, Józefa Żaby, zmarłych z rodzin Żaków, Kowalczyków, Pałków i Herianów, wszystkich w czyśćcu cierpiących.

 

PIĄTEK  8  grudzień

Godz. 7.00 +. Olę Bomba od rodziny Bombów  z dziećmi i wnukami z Dzwonowic.

Godz. 16.00 + Anny i Stanisława Kurzejów, Adama i Heleny Lisowskich.

 

SOBOTA  9  grudzień

Godz. 7.00 + Bogumiłę Wójcik od siostry Anny z rodziną.

Godz. 16.00 + Krystynę Stępel od rodziny Niedzielów.

 

 

NIEDZIELA  10  grudzień

Godz. 6.30 – ZA PARAFIAN

Godz. 8.00 + Marię Galczak Helenę Władysława Baran.

Godz. 9.45 + MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH; + Wiktorii i Stanisława Bałazych, Jana i Anny Żabów, Józefa Czajki, Marianny i Franciszka Zbertków, Stanisławy Nasiek, Heleny i Piotra Madejów, Henryki Koniecznej (2r. śm), Michała Koniecznego, Kazimierza Mazeli, Stanisławy, Marianny, Mariana i Juliana Rutkowskich, Bronisławy, Stefana, Mariana, Anieli, Józefa Muchów, Marii i Józefa Kalistów, Sabiny, Stanisława Filusów, Marii, Stanisława Kwapińskich, Marianny i Mieczysława Schabów, Marianny, Józefa i Zdzisława Bańbułów, + Janinę Alfreda Bielachów, Mariannę Duda Jana Pawlika. Janinę Bielach, Stanisławę Franciszka Marię i Mariana Bielachów. + Ks. bpa Tadeusza Szwagrzyka w 25 r. śm. I jego rodziców Piotra i Annę, oraz Mariana Szwagrzyka. + Apolonię Głuszek w 20 r. śm. Władysława Karcza w 25 r. śm. i zm. z rodz. Błautów Głuszków i Rolków. + Wiesława Bielacha Krystynę Garus i zm. z rodziny Garusów Bałazych Bielachów. + Mariannę Kowalczyk – od rodziny Gajdów. + Helenę Ostrowską w 13 r. śm. + Jana Kokoszkę w 1 r. śm. + Romany Weroniki Władysława Jana Lucjana Rajsy, Marii Celiny Józefa Teresy Ligenzów, Elżbiety Józefa Nędzów, Ludwiki Andrzeja Jana Kowalczyków, Annę Reginę Zofię Mentel Janinę Mazurkiewicz, Andrzeja Stanisława Delę, Eugeniusza Jana Barczyków, Stanisława Madej, + Józefa Rokitę.

 

Godz. 11.30 + Jana Pateja, Stanisława i Heleny Patejów, Józefa i Anny Wójcików, Bronisławy i Stanisława Muchów

Godz. 15.00 + Leokadii Ptasińskiej (r. śm), Kazimierza i Antoniego Ptasińskich, Jana Wójcika

 

6 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.