Margaretki

W naszej parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Szreniawie powstał ruch osób modlących się za kapłanów. Ruch ten nazywa się Margaretki

 

 • Cele apostolatu:
 • Modlitwa za wybranego kapłana
 • Troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i między sobą
 • Współpraca między kapłanami a świeckimi
 • Wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego
 • Logo apostolatu:

Jako logo ruchu wybrano margaretkę – polny kwiat .

Siedem płatków reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach imiona lub dane osób, które składają Bogu przyrzeczenia modlitwy – każda w jednym z wybranym przez siebie dniu tygodnia do końca swojego życia. Modlimy się wg. uznania  lecz na blankiecie jest też modlitwa, która się przyjęła: ,, O Jezu Boski Pasterzu….”

 

W naszej parafii Ruch Margaretkowy do tej pory obejmuje kapłanów:

 

 • Od 4 marca 2010 – Ks. Kazimierz Syrek
 • Od 4 marca 2010 – Ks. Damian Kubis
 • Od 16 marca 2012 – Ks. Jan Rogowski
 • Od 18 grudnia 2015 – Robert Tomasik
 • Od 14 września 2016 – Ks. Bp. Grzegorz Kaszak
 • Od 17 listopada 2017 – Ks. Proboszcz Józef Baran
 • Od 17 listopada 2017 – Ks. Mariusz Kafel
 • Od 26 listopada 2017 – Ojciec Benedykt Belgrau OCD (karmelita)

 

Margaretki odmawia do tej pory 25 osób.

 

Ta sama osoba może należeć do kilku margaretek np. siedmiu, modląc się  każdego dnia za innego Księdza.    Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 509471505

 

Informujemy Parafian, że na terenie naszej Parafii działa wspólnota OCDS – Świecka Rodzina  Karmelitańska z siedzibą u Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Wolbromiu przy ul. Mariackiej 7 Wspólnota zrzesza parafian  ze Szreniawy, Wolbromia i innych pobliskich parafii.

Bierzemy i propagujemy wzorce Świętych Karmelu takich jak:

 • Św. Teresa od Jezusa,
 • Św. Jan od Krzyża dr Kościoła
 • Św. Teresa z Avila dr Kościoła
 • Św. Rafał Kalinowski patron naszej diecezji
 • Św. Edyta Stein i wiele innych

 

Spotkania wspólnotowe odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godzinie 15.00

„Bramą, którą się wchodzi do tej twierdzy jest modlitwa i rozważania”

/Św. Teresa od Jezusa-karmelitanka/

Kiedyś myślano iż kwestia stawania się świętymi dotyczy jedynie księży, zakonników i sióstr zakonnych. Dzisiaj wszyscy praktykujący chrześcijanie wiedzą, że mają obowiązek dążenia do świętości.

            Świeccy Karmelici w posłuszeństwie Jezusowi Chrystusowi pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, zgodnie z inspiracjami św. Teresy od Jezusa i Św. Jana od Krzyża, oraz zgodnie z biblijną tradycją proroka Eliasza pragną pogłębiać swoje chrześcijańskie powołanie do świętości wypływające z sakramentu chrztu.

            Obecnie na całym świecie jest ok. 40.000 świeckich karmelitów. Być Karmelitą świeckim to znaczy stawać się chrześcijaninem pełniej według pewnego sposobu, który Duch Święty w swym nieskończonym bogactwie ofiaruje tej rodzinie zakonnej. W życiu Świeckiego Karmelity w sposób szczególny jest obecna Najświętsza Maryja Panna przede wszystkim jako przykład wierności w słuchaniu i w służbie Panu, a także jako Matka Zakonu troszcząca się o niego w szczególny sposób.

 

Więcej informacji na stronie:http://www.ocds.org.pl

32 komentarze

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.