INTENCJE 13 – 20 MAJ

NIEDZIELA 13 MAJ

Godz. 8.00 + Stanisława Jadwigę Sypień, Eugeniusza Kuc i zmarłych z rodziny Kuc

Godz. 9.45 MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH: + Janinę Edwarda Adama Karola Mariannę Gałków, Mariannę Jana Zwoźniaków, Marię Wawrzyńca Kordysów, Wiktorię Józefa Wijas,+ Kazimierza Pierścionka, Zofię Bolesława Wróblów, zmarłych z rodziny Wróblów, Habryków, Pierścionków, Michalskich i dusze w czyśćcu cierpiące, + Bogumiłę Wójcik i Mieczysława Wójcika w 23 r. śm., + Lucjana Honoratę Dudek, Czesława Stanisława Stefana Krzysztofa Macieja Jarosława Dorotę, zm. z rodzin Krzysztoforskich i Garlickich,+ Teresę Stanisława Łągiewka, Władysławę Witek, Antoniego i Genowefę Witek, + Stanisława Szopę, Marię Edwarda Piątek, +Stanisława Genowefę Haba, Henryka Grzegorza Błautów, + Józefa Habę w rocznicę śm., zmarłych z rodziny Habów, + Genowefę Kośmider w 11 r. śm i Edmunda Kośmider, + Zdzisława Mariannę Józefa Bańbułów, Mariannę Mieczysława Schabów, + Anne Józefa Barczyków,  Janinę Bronisławę Franciszka Marię Mariana Bielachów, + Anne Jana Żabów, Józefa Czajki, Stanisławę Nasiek,,Wiktorię Stanisława Bałazy, + Zofię Habryn od wnuczki Ewy z mężem i córką,+ Jana Marię Mieczysława Błaut, Czesława Jacka Janinę Józefa Pałka, Annę Kacprzak, Olę Bomba, Tadeusza Madeja,+ Walerię Stanisława Adamus, Annę Stanisława Kurczychów, Alicję Walentego Nowickich, Zofię Jana Żywaczewskich, + Józefa Bronisława Felicję Nikodema Marię Petronelę Koniecznych, Zofię Wincentego Wróblów, Józefa Katarzynę Firów,+ Józefa Sokoła- od żony Honoraty,+ Jadwigę Ptasińską-od wnuczka Marcina z narzeczoną Anną, + Romana Habryn od rodziny Mrówków, + Zofię Romana Habryn- od rodziny Zająców, + Henryka Peronia, Katarzynę Wojciecha Peroniów, Teofilę Franciszka Delów, Kazimierę Józefa Glanowskich, + Zbigniewa Łucję Adamus, Edwarda Stanisława Bała, + Grzegorza Błauta w 6 r. śm., + W 24 r. śm Leopolda Błauta, Bogusławę Józefa Muchów,+ Jana Marie Kmitów, Stanisława Wandę Kowalskich, Władysława Helenę Zarzyckich, + Piotra Zofię Stanisława Przybyła, Leokadię Edwarda Jedynak,+ Władysława Dziubdziela, Zofię Jana Nowickich,+ Henryka Eugenię Stanisława Błaut, Zofię Piotra Filusów i zmarłych z tych rodzin, + Alinę Stanisława Sojka, Annę Bronisława Rusnarczyk, Rozalje Hilarego Sojka, Irenę Edwarda Gajowiec, + Adelię Adolfa Jędrzejczyków w r. śm., Janinę Henryka Kałwów. + Zm. a rodz. Rutkowskich Kowalczyków Żabów. + Helenę Bartłomieja Marię Krzysztofa Kotnisów. + Krystynę Bolesława Waldemara Stanisława Szarków. + Mariannę Władysława Murowanych. + Benedykta Cieślińskiego w 1 r. śm. + Mariannę Jana Żabów, Wiktorię Wojciecha Ramsów.

Godz. 11.30  W intencji Strażaków

Godz. 16.00  NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 16.30 Stanisława Dela w 4 r. śm

 

PONIEDZIAŁEK 14 MAJ

Godz. 17.30 + Stefanię Bolesława Habryn Stanisława Zofię Kowalczyk.

Godz. 18.00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 18.30 + Macieja Krzysztoforskiego od brata Kazimierza z rodz.

Godz. 18.30 + Bogdana Żabę od rodz. Moskwów.

 

WTOREK 15 MAJ

Godz. 17.30 +  Zofię Henryka Mentel

Godz. 18.00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 18.30 + Zofię Mentel, Eugeniusza Barczyka, Magdalenę Andrzeja Mentlów.

 

ŚRODA  16 MAJ

Godz. 14.00 + Msza pogrzebowa + Stanisława Romanek

Godz. 17.30 + Henrykę Musiał – od swatki Stanisławy Łabuś i Rafała z rodz.

Godz. 18.00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 18.30 + Danutę Kwiatkowską – od wnuczki Pauliny z rodz.

Godz. 18.30 + Genowefę Kowalczyk – od Doroty i Sławka Robakowskich z dziećmi.

 

CZWARTEK  17 MAJ

Godz. 8.00 + Elżbietę Filus od ucz. pog.

Godz. 17.30 + Anielę Micek – od wnuczki Małgorzaty i Renaty z rodz.

Godz. 18.00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 18.30 + Grzegorza Klich- od rodz. Cebulskich z Niepołomic.

Godz. 18.30 + Stanisława Barczyka – od Teresy i Waldemara Grojec.

  

PIĄTEK  18  MAJ

Godz. 17.30 + Helenę Rusek od swatów Rupów.

Godz. 18.00 – NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 18.30 + Jana Żaka – od rodz. Wieczorków i Pawluszkiewiczów z Żywca.

Godz. 18.30 + Juliannę Mazela od Józefa i Teresy Baran z rodz.

 

SOBOTA 19 MAJ

Godz. 17.30 + Wiesława Wiśniewskiego w 11 r. śm.  Władysława Mariannę Wiśniewskich, Krystynę Mieczysława Habów, Henryka Rosę, Janinę Romana Piechów, Jana Dudzińskiego.

Godz. 18.00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 18.30 + Jana Pałki, Mariannę Annę Alicję Pałka, Józefę Annę Jana syna Jana Żaków, Józefa Żabę, Zdzisława Adamusa, zm z rodz. Pałków Herianów Żaków Kowalczyków i dusze w czyśćcu cierpiące.

Godz. 18.30 + Mariannę Mazela – od rodz. Osmendów z Wolbromia.

 

NIEDZIELA 20 MAJ

Godz. 8.00 + Mariana Szwagrzyka i Jana Kowalczyka.

Godz. 9.45 – MSZA ŚW. ZBIOROWA O BŁ. BOŻE. 1) – W 1 r. ur. Marcelka Maja i 6 r. ur. Oliwiera.

Godz. 11.30  – ROCZNICA I KOMUNII ŚW.

Godz. 15.00 – Msza – Trzebienice (remiza)

Godz. 16.00  NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Godz. 16.30 + Barbarę Dziwosz w r. śm. Irenę Adolfa Micków.

65 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.