intencje

 PIĄTEK 8 LUTY

Godz.16.00 + Franciszka Lasyka w 17 rocz. śm. Mieczysława Helenę i            Zdzisława Sopel. 

Godz.16.30 + Otylię i Stanisława Koniecznych.

SOBOTA 9 LUTY

Godz.16.00 + Mariannę, Jakuba, Zofię, Czesława Długoszewskich, Mariana Kazimierza Berkowicza.

Godz.16.30 – W 50 rocz. ślubu Barbary i Bogusława.

NIEDZIELA 10 LUTY

Godz.8.00 + Józefa, Władysławę, Bogusława, Włodarskich, Józefa,            Genowefę Koniecznego.

Godz.09.45 + MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH: + Mariannę            Mazela w 1 rocz. śm. Tadeusza Mazela. + Marię Sroczyńską w 28 rocz. śm. + Marię Droźdz i Stanisława w 2 rocz. śm. + Stefana Błauta w 7 rocz. śm. + Monccini Gajdana Mazza. + Genowefa Ciepał w 10 rocz. śm. Władysława Ciepał, Mariana Mucha. + Annę, Władysławę, Mariannę, Wiktora Padło, Jana Padło w 30 rocz. śm. + Irenę, Danutę, Annę, Marcina, Wiesława              Gajowiec. + Edwarda Gajowca w 20 rocz. śm. + Edwarda, Annę Sroka,  Stanisława Mariannę Ziołowicz, Stefanię Majchrzak, Alinę, Stanisława Sojka. + Stanisławę, Kazimierę, Leona Żelaznych Zosię Zyś, wszystkich zm. z rodz. Gajowiec, Ziołowicz, Kot, Żelaznych, Zyś. + Henryka, Eugeni, Stanisława Błautów, Aleksandrę, Zofię, Piotra, Filusów zm. z rodz., duszę w  czyśćcu cierpiące. + W 13 rocz. śm. Edmunda Kośmidra i Genowefę. + Kamila Chata w 3 rocz. śm. Antoninę Józefa Jarosów. + Stanisława Mazur – od żony. + Zofię i Kazimierza Bazorów, Irenę i Jerzego Kucharskich. + W 2 rocz. śm. Władysławę Ciępka. + Marię Mariana Bronisławę Janinę  Franciszka Bielachów. + Aleksandrę Filus – od rodz. Zająców. + Stanisławę Mariana Rutkowskich. + Olimpię Kałwa. + Helenę Bartłomieja Marię Krzysztofa Kotnisów, Krystynę Bolesława Waldemara Stanisława Szarków, Mariannę Władysława Murowanych, ks. Bogdana Zofię Stefana Perków, Józefa Dyrdę.

Godz.11.30 – Za parafian

Godz.15.00 + Stanisława Delę w 5 rocz. śm.

26 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.