Bierzmowanie 2019

Bierzmowanie 2019

25 maja bieżącego roku odbyło się w naszej parafii Bierzmowanie. Ceremonii przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Skucha.

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przystąpiło 62 osób z klas VIII i III Gimnazjum. Istotą sakramentu bierzmowania jest przyjęcia Ducha Świętego, a tak właściwie Jego 7 darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, bojaźni bożej i pobożności. Sakrament ten ma  umocnić przyjmujących go do „mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad” jak to zostało wyrażone przez kandydatów do bierzmowania w czasie Mszy Świętej.

Nowo bierzmowanym życzymy, aby odkryli znaczenie Trzeciej osoby Trójcy Świętej w swoim życiu i z odwagą prosili Ducha Świętego o potrzebne łaski.

58 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.