INTENCJE MSZALNE 8 – 15 GRUDNIA 2019r

NIEDZIELA 8 GRUDNIA

Godz.06.30 + Ks. Bpa Tadeusza, Annę, Piotra, Mariana Szwagrzyków.

Godz.08.00 + Olgę Molenda w 8 rocz. śm., Mariana Muchę, Kazimierza Berkowicza.

Godz.09.45 + MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH: + Genowefę Buczek, + Zygmunta Grochowskiego, Natalię Kazimierza Kałwów, Franciszkę, Jana, Franciszkę, Karola Kałwów. Katarzynę, Jana Grochowskich. + Marię, Stanisława Drożdżów, Krystynę, Stanisława Majów. Bogusława Jaźwieca w 13 rocz.śm. zm. z rodz. Jażwieców, Drożdżów, Majów, i zm. z rodz. Osuchów. + Stanisławę, Mariana, Mariannę, Juliana Rutkowskich, Bronisławę, Stefana, Mariana, Aniele, Józefa Muchów, Mariannę, Józefa, Kalistów, Sabinę, Stanisława Filusów, Annę, Stanisława Kwapińskich, Józefę Midro. + Wiktorii, Stanisława Bałazych, Jana, Annę, Żabów, Józefa Czajki, Helenę, Piotr, Madejów, Mariannę, Franciszka, Zbertek. + Sabinę, Jana Rosołów, zn, z rodz. Słomskich, Rosołów, Szopów, Musiałów. + Kazimierza Fujary, Anieli, Henryka Kałwów, Mariannę, Franciszka Fujarów. + Stanisławę Żelazny w 1 rocz. śm. – od wnuka Dariusza z rodz. + Henrykę Konieczną w 4 rocz. śm. Michała Koniecznego. + Zofię, Romana Habryn, Jana Króla, Andrzeja Balbinę Garnek, Wiktorię, Ludwika Turek. + Wiesława Bielacha, Krystynę Garus, zm. z rodz. Garus, Bielachów, Bałazych. + Emilię, Zenona Mazurów – od córki Jolanty. Bogusława Grojec – od Doroty z dziećmi. + W 14 rocz. śm. Jana Lewandowskiego, zm. jego rodziców Józefę i Stanisława Lewandowskich. + Alfreda Janinę Bielach, Mariannę Duda, Jana Pawlika, Mariannę, Wawrzyńca Kordysów. + Helenę, Bartłomieja, Marię, Krzysztofa Kotnisów, Krystynę, Bolesława, Waldemara, Stanisława, Szarków, Mariannę, Władysławę Murowanych, ks. Bogdana, Mariannę, Zofię, Stefana Perków. + Aleksandrę Filus w 1 rocz. śm. Zofię, Piotra, Filusów, Henryka, Eugenii, Stanisława Błautów, Jana, Marii Kałwów, duszę w czyśćcu cierpiące. + W 19 rocz. śm. Franciszka, w 26 rocz. śm. Józefę  Ciułów, Fryderyka Mucha, Janinę, Stefana, Leszka, Józefa, Jacka, Jana, Annę Rusków, Katarzynę Stanisława Żak. + Irenę, Józefa, Kokoszka, + W 3 rocz. śm. Jana Kokoszki, Jana, Antoninę, Mariannę, Kwietniów, Piotra, Antoninę, Bałazych, Annę, Wiesława, Jażwieców, Łukasz Kołodzieja, Wiesławę, Józefa, Wójcikowskich, Genowefę Słuszniak, – od córki Elizy z mężem. + Mariana Grojec w 3 rocz. śm. Józefę, Bogusława Grojec. + Bogusławę Krajewską w 8 rocz. śm.

Godz.11.30 + W 10 rocz. śm. ks. Ryszarda Sroki. – od uczestników pogrzebu.

Godz.16.00 + W 33 rocz. śm. Jana Żaka, zm. z rodz. Żaków, Kowalczyków, Pałków, Herianów, Zdzisława Adamusa, Józefa Żabę.

.

PONIEDZIAŁEK 09 GRUDZIEŃ

Godz.07.00 + Mariana Koniecznego – od Grzegorza Koniecznego.

Godz.16.00 + Jadwigę, Józefa Augustyna Sewerynów, Annę i Sranisława Wolnych, Bogumiła Dudek.

Godz.16.00 + Annę Rutkowską – od brata Mariana z żoną.

Godz.16.30 + Mieczysława Król – od Elżbiety i Józefa Jonik

Godz.16.30 + Emilię Marszałek – od córki Jolanty i wnuczki Anny z rodz.

WTOREK 10 GRUDZIEŃ

Godz.07.00 + Jana Rusek – od uczestników pogrzebu.

Godz.07.00 + Wandę Żak – od uczestników pogrzebu.

Godz.16.00 + Jana Pateja, Helenę, Stanisława Patejów, Józefa Annę Wójcików.

Godz.16.00 + Jana Zborowskiego – od córki Doroty i córki Anity, oraz + zm. Jana i Alinę Zborowskich.

Godz.16.00 + Bolesława Przybyła – od Magdaleny i Adama Misiek.

Godz.16.30 + Annę Rutkowską – od rodziny Brodzińskich

Godz.16.30 + Józefa Dyrda – od brata Władysława z rodz.

Godz.16.30 + Władysławę Kwiecień – od wnuczki Anety z rodz.

ŚRODA 11 GRUDZIEŃ

Godz.07.00 + Stanisławę Żelazny – od uczestników pogrzebu.

Godz.07.00 + Ryszarda Kowalczyk – od uczestników pogrzebu.

Godz.16.00 + Sławomira Malinowicza – od Anny i Józefa Książek z Wadowic.

Godz.16.00 + Mieczysława Król – od Katarzyny i Stanisława Jonik

Godz.16.00 + Ryszarda Kowalczyka – od żony z dziećmi.

Godz.16.30 + Władysławę Kwiecień – od wnuczka Przemysława z rodz.

Godz.16.30 + Halinę Mucha – od brata Romana z żoną

Godz.16.30 + Ryszarda Żak – od Heleny Barczyk.

CZWARTEK 12 GRUDZIEŃ

Godz.07.00 + Andrzeja, Jadwigę, Stanisława, Bolesława, Nowaków.

Godz.07.00 + Genowefę Konieczną – od uczestników pogrzebu.

Godz.16.00 + Annę Rutkowską – od rodz. Gwiazdów.

Godz.16.00 + Irenę, Wincentego, Marię, Jana, Eugeniusza Syguła.

Godz.16.30 + Józefa Dyrda – od Leszka Dyrda z rodz. z Pcimia.

Godz.16.30 + Leokadię Straszak – od sąsiadów Gaweł.

PIĄTEK 13 GRUDZIEŃ

Godz.07.00 + Bogusława Grojec – od uczestników pogrzebu.

Godz.07.00 + Marka Kowalskiego – od uczestników pogrzebu.

Godz.16.00 + Mieczysława Króla – od rodz. Zwożniaków.

Godz.16.00 + Sławomira Malinowicza – od Anny i Józefa Książek z Wadowic

Godz.16.00 + Marcina Kucharskiego + Lucjana Bijaka.

Godz.16.30 + Władysławę Kwiecień – od sąsiadów Mazurów.

Godz.16.30 + Halinę Mucha – od Pauliny Sosnowskiej z rodz.

 Godz.16.30 + Marię i Ryszarda Żak – od Doroty i Sławka z dziećmi.

SOBOTA 14 GRUDZIEŃ

Godz.07.00 + Mariana Koniecznego – od bratanka Marcina i bratanicy Doroty

Godz.07.00 + Jana Rusek – od uczestników pogrzebu.

Godz.16.00 + Ryszarda i Marię Żak – od rodz. Mentlów i Barczyków.

Godz.16.00 + Annę Rutkowską – od Jarosława Kowalczyka z rodz.

Godz.16.30 + Annę Rutkowską – od rodz. Barczyków z Gołaczew.

Godz.16.30 + Józefa Dyrda – od chrześnika Darka Dyrdy z rodz. z Pcimia.

NIEDZIELA 15 GRUDNIA

Godz.06.30 + Za parafian

Godz.08.00 + Genowefę, Zygmunta Janusów, Mariannę, Bronisława Micyków.

Godz.09.45 + MSZA ZBIOROWA O BŁ. BOŻE – O zdrowie i bł. Boże dla Henryka Mentla w 95 rocz. urodzin. – W 7 rocz. ur. Kingi Koniecznej – od rodziców. – W 1 rocz. ur. Kornelii Haberka. – W 1 rocz. ur. Antoniego Sejka. – O zdrowie i bł. Boże w 18 rocz. ur. Dominiki. – O zdrowie i bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny.

Godz.11.30 + Leokadię Straszak – od rodz. Bogaczów.

Godz.16.00 + Olę Bomba i Mieczysława Błauta.

10 komentarzy

  1. … [Trackback]

    […] There you will find 19221 additional Information to that Topic: parafiaszreniawa.pl/index.php/2019/12/09/intencje-mszalne-8-15-grudnia-2019r/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Here you can find 97425 additional Info on that Topic: parafiaszreniawa.pl/index.php/2019/12/09/intencje-mszalne-8-15-grudnia-2019r/ […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.