INTENCJE MSZALNE 01.03– 8.03.2020r

NIEDZIELA 1 MARZEC

Godz.08.00 + Krystynę Kałwę – od rodz. Jedynaków.

Godz.09.45 +Wiesława, Helenę, Eugeniusza Bielachów, Krystynę Zofię, Jana Garusów, Marię, Piotra, Bałazych, Annę i Wiesława Jaźwieców. Łukasza Kołodzieja.  

Godz.11.30 + Piotra Pasika – od wnuczki i rodz. Krawców.

Godz. 15.30 + Gorzkie Żale  

Godz.16.00 + W 3 rocz. śm. Stefani Gwiazda, w 5 rocz. śm. Władysława Gwiazdy, w 41 rocz. śm. Rafałka Gwiazdy, Heleny, Jakuba, Rozalii Gwiazda, Zofię Czop, Mariannę Ratuszną.

PONIEDZIAŁEK 2 MARZEC

Godz.16.00 + Czesława Schaba – od wnuczki Darii z Dawidem

Godz.16.00 + Jadwigę Ptasińską w 2 rocz. śm. oraz Kazimierza Ptaśinskiego.

Godz.16.30 + Hęndrykę Peroń – od wnuka Mateusza z rodz.

Godz.16.30 + Lidię Konieczną – od Ani i Grzegorza Nowaków.

WTOREK 3 MARZEC

Godz.16.00 + Jadwigę Maślanka – od bratowej Marianny Adamus z rodz.

Godz.16.00 + Wandę Fijor – od swatki Janiny z Budzynia.

Godz.16.00 + Juliana, Jadwigi Garusów, Wiktorii Adamus.

Godz.16.30 + Piotra Pasik – od rodz. Rosołów.

Godz.16.30 + Marię Żak – od wnuczka Dawida i żoną i córkami.

Godz.16.30 + Leszek Filus – od córki Renaty z rodz.

ŚRODA 4 MARZEC

Godz.16.00 + Czesław Schab – od Anny – Anny i Andrzeja z Zarogowa.

Godz.16.00 + Lidię Konieczną – od szwagra Krzysztofa z Mostku z rodz.

Godz.16.00 + Kazimierza Berkowicza, Mariana Muchę, Olgę Molendę.

Godz.16.30 + Helenę i Leopolda Rusek

Godz.16.30 + Jana Dubielaka – od syna z rodz.

 Godz.16.30 + Alinę Pasik – od syna Andrzeja z rodz.

CZWARTEK 5 MARZEC

Godz.16.00 + Jadwigę Maślankę – od bratowej Heleny z rodz.

Godz.16.00 + Mariannę Gwiazdę w 4 rocz. śm. + Zofię Cichoń w 15 rocz. śm. – od Stanisława Gwiazdy.

Godz.16.30 + Piotra Pasika – od Ziemowita Żaby z rodz.

Godz.16.30 + Marię Żak – od wnuczka Przemysława z żoną i synami.

PIĄTEK 6 MARZEC

Godz.15.30 + Droga Krzyżowa

Godz.16.00 + Stefana, Zuzannę, Henryka Krzysztoforskich

Godz.16.00 + Lidię Konieczną – od bratowej Anety z rodz. z Jangrota.

Godz.16.30 + Krystynę Kałwa – od rodz. Kruszczów i Adamków.

Godz.16.30 + Leszek Filus – od syna Piotra z rodz.

SOBOTA 7 MARZEC

Godz.16.00 + Czesława Schab – od wnuczka Damiana z Asią

Godz.16.00 + W 8 rocz. śm. Stanisława Dudka, Grażynę Latos, Bogdana Żabę, Józefa Gajdę.

Godz.16.30 – O zdrowie i bł. Boże i opiekę Matki Bożej w 18 rocz. ur. Katarzyny Garbacz – od rodziców.

Godz.16.30 + Henrykę Peroń – od rodz. Pośwatów.

NIEDZIELA 8 MARZEC

Godz.08.00 + Grzegorza Jóźkowicza, Piotra Dudka.

Godz.09.45 + MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH: + Teodra, Władysława Delów. + W 5 rocz. śm. Janiny Błaut, Stanisława Błauta, zm. z rodz. Błautów, Głuszków. + Stanisława Łągiewka w 5 rocz. śm. i Teresę Łągiewka. + Genowefę Buczek. + Tadeusza Cucha w 5 rocz. śm. + Annę, Jana, Irenę, Kazimierza Żabów. Józefa Czajkę, Kazimierza Koniecznego. Józefę, Stanisława, Bronisława Szypulskich. + Stanisława Żabę, Stanisława Banyś. + Jana Gamrata w 3 rocz. śm. + Kazimierza Fujary, Anieli, Henryka Kałwów, Mariannę, Franciszka Fujarów. Józefę, Bolesława, Pawła Olewińskich, Stefanię, Franciszka, Augustyna Makowskich, Janinę, Edwarda, Molenda. + Natalię, Kazimierza, Franciszki, Jana, Franciszki, Karola Kałwa, Katarzynę, Jana, Zygmunta Grochowskich. + Krystynę i Stanisława Maj. + Marię w 17 rocz. śm. Stanisława Drózdz. + Genowefę Słuszniak – od wnuczki Aleksandry z mężem i synem. + Longina Serwatkę –  od rodz. Świątków. + Juliannę, Stanisława, Władysława Solarz, Balbinę, Bolesława Hłopek. + Elżbietę Szwaja. + Mariana, Stanisława Rutkowskich, Mariannę, Stefana Wochów, Genowefę, Stanisława Książków. + Józefa Samka – od syna z rodz. + Emilię Miłek w 4 rocz. śm. Zbigniewa Miłek, Stanisławę Miłek, Józefę i Stanisława Garusów. + Tadeusza, Krystynę, Andrzeja Sajdak, Cecylię, Stefana Byczek. + Krystynę Palusińską w rocz. śm. – od córek z rodzinami. + Jana Banbułę. + Jana Jarosa. + Bronisławę Nocoń – od rodz. Zwoźniaków. + W 9 rocz. śm. Jana Miłkę, Janinę, Felicję, Janinę, Jana i Marię Kmitów, Stanisława i Władysławę Kowalskich, Władysława, Helenę Zarzyckich. + Przemysław Adamus w 4 rocz. śm. + Jana, Agnieszkę Kazimierza Bogacz. + Stanisław Manczarski w 6 rocz. śm. + Bronisławę, Czesława Nocuń. + Emilię, Jana Garus, Stanisława Filus w 10 rocz. śm. Mirosława Garus. + Henryka, Eugenii, Stanisława Błautów, Zofię, Aleksandrę, Piotra Filusów, zm. z tych rodz, duszę w czyśćcu cierpiące. + Mariannę Duda, Jana Pawlika, Mariannę, Wawrzyńca Kordysów. Bronisławę, Franciszka, Marię, Mariannę, Janinę Bielachów, zm. z rodz. + W 2 rocz. śm. Tadeusza Strug, Marię i Mieczysława Płoszaj, Wiesława Płoszaj, zm. z rodz. Kwietniów i Płoszajów, Hannę i Edwarda Strug, Idię Strug. + Stanisławę, Mariana Rutkowskich. + Pawła, Katarzynę, Mieczysława, Kazimierza, Jana Sewerynów, Marii Bałazy, Wiktorii, Izydora Kwapińskich. + Bronisława Rusnarczyka, Aliny, Stanisława Soja, Anny, Bronisława, Rusnarczyków, Rozalii, Hilarego, Sojka, Irenę, Edwarda, Wiesława Gajowców, zm. z rodz. Sojka, Rusnarczyk, Matacz, Pawlik, Frowal, Padło, wszystkie duszę w czyśćcu cierpiące. + Helenę, Bartłomieja, Marię, Krzysztofa Kotnisów, Krystynę, Bolesława, Waldemara, Stanisława Szarków, Mariannę, Władysława, Murowanych, ks. Bogdana, Zofię, Stefana Perków. Dorotę Filus – od uczestników pogrzebu. + Stanisław Żołnierczyk – od Grzegorza z żoną, dziećmi, od Alfredy Jurek. + Wojciecha, Marcelinę, Władysława, Helenę Baran, Marię, Benedykta, Piotra, Szerszeń, Marię Galczak.

Godz.11.30 – O zdrowie i bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Ks. Kazimierza Syrka.

Godz.11.30 – Za pomyślność

Godz. 15.30 + Gorzkie Żale  

Godz.16.00 + Feliksa Zapałkę i Stanisława Barczyka.

8 komentarzy

  1. … [Trackback]

    […] Find More Information here on that Topic: parafiaszreniawa.pl/index.php/2020/02/29/intencje-mszalne-01-03-8-03-2020r/ […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.