Ważne ogłoszenie!!!

W związku z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów, które wchodzi w życie 20 kwietnia 2020 roku, wg którego w miejscach kultu religijnego będzie mogła przebywać jednocześnie jedna osoba na 15 m2 powierzchni, pragniemy poinformować, że powierzchnia użytkowa naszego kościoła wynosi 825 m2 i w związku z tym podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz naszego kościoła (msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 55 osób.


Od 16 kwietnia b.r., osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Do najbliższej niedzieli włącznie, obowiązuje ograniczenie do pięciu osób na Mszach Świętych i nabożeństwach.

29 komentarzy

  1. … [Trackback]

    […] Find More Info here to that Topic: parafiaszreniawa.pl/index.php/2020/04/18/wazne-ogloszenie/ […]

  2. … [Trackback]

    […] Here you will find 11729 more Information on that Topic: parafiaszreniawa.pl/index.php/2020/04/18/wazne-ogloszenie/ […]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.