INTENCJE 4 – 11 X

INTENCJE MSZALNE 4 – 11 PAŹDZIERNIK 2020 r.

NIEDZIELA 4 PAŹDZIERNIK

Godz.08.00 + W rocz. śm. Marię Zbigniewa WOLNYCH, Genowefę Stanisława WOLNYCH, Julię Franciszka KAŁWÓW, Helenę Edwarda BŁAUTÓW, Ewę BŁAUT, Tomasza Wiesława CZERNIKIEWICZ.

Godz.09.45 + Józefa ŻABĘ w 26 rocz. śm., zm. z rodz. ŻABÓW, MANTLÓW, STEMPLÓW, Zygmunta Aleksandra Leopolda HERIANÓW, Janinę Mariana SAWICZÓW, Jana ŻAKA.

Godz.11.30  + Annę Pawlik – od wnuczek Karoliny i Agaty z rodzinami.

Godz.16.00 – Różaniec (o g. 15.45 poświęcenie różańcy dla klas III)

Godz.16.30 + Olę BOMBA w 7 rocz. śm..

PONIEDZIAŁEK  5 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Mariusza BIELACHA w 23 rocz. śm. – od rodziców i rodzeństwa.

Godz.18.00 – Różaniec

Godz.18.30 + Stanisława ŻABĘ – od Małgorzaty i Stanisława Mazurków.

WTOREK 6 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Wandę FIJOR – od Bożeny i Kazimierza Wołkowskich.

Godz.18.00 – Różaniec

Godz.18.30 + Bolesława PRZYBYŁA – od chrześnicy Wiesławy.

ŚRODA 7 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Stanisława ŻABĘ – od rodz. Musiałów i Rosołów.

Godz.18.00 – Różaniec

Godz.18.30 + Leonardę KOZIOŁ – od Marii i Witolda Kozioł.

CZWARTEK 8 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Wandę FIJOR – od Stanisławy i Rafała Fijor.

Godz.18.00 – Różaniec

Godz.18.30 + Stanisława MORTONA, Mateusza KUC.

PIĄTEK 9 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Stanisława ŻABĘ – od przyjaciela z Gołaczew.

Godz.18.00 – Różaniec

Godz.18.30 + Julię KOWALSKĄ – od męża z synem i rodziną.

Godz.18.30 + Tadeusza Banyś – od chrześnicy Asi z rodz.

SOBOTA 10 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Zofię Henryka MENTEL, zm. z rodz. ŻOŁNOWSKICH i MENTLÓW oraz Piotra i Eleonorę BOGACZ.

Godz.18.00 – Różaniec

Godz.18.30 + Leonarda KOWALCZYKA w 2 rocz. śm..

NIEDZIELA 11 PAŹDZIERNIK

Godz.08.00 – O zdrowie, błog. Boże dla Członkiń Koła Różańcowego i ich rodzin
z Marianowa.

Godz.09.45 + Msza Zbiorowa za Zmarłych: + Kazimierza KONIECZNEGO w 23 rocz. śm.; +Annę Jana Weroniki Franciszka ŻABÓW, Stanisławę BOROWIŃSKĄ, Jana Zofię Barbarę GROJEC, Wiktorię Stanisława Katarzynę Jana Reginę BAŁAZYCH, Walentego Magdalenę PALSKICH. + Leopolda Arkadiusza BŁAUT, Józefa Bogusławę MUCHA i zm. z rodz. MUCHÓW i BŁAUTÓW; + Jana DOMAGAŁA; + Cecylię Józefa Anielę Władysława Mariana Aleksandra HABRYNÓW, Zofię Zuzannę Annę Kazimierza WIDACHA, Janinę Bolesława Józefa Marię ZAJĄCÓW, Elżbietę SZWAJĘ, Józefa GROJCA; + Annę JAŹWIEC w 9 rocz. śm., Wiesława JAŹWIEC, Łukasza KOŁODZIEJA, + Danutę KWIATKOWSKĄ w 3 rocz. śm., Józefa KWIATKOWSKIEGO; + Genowefę Zygmunta JANUS, Henrykę Kazimierza MIDRO; +Za z. Członkiń Różańca z Podlesic i Mieszkańców Podlesic; +Jana BAŃBUŁA, Mariannę Mieczysława SCHAB, Adolfa Józefa KWAPIŃSKICH; +Henryka Eugenię Stanisława BŁAUTÓW, Zofię Aleksandrę Piotra FILUSÓW, Alfreda RUSKA i zm. z tych rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące, + Adolfa MENTEL w 15 rocz. śm. – od wnuczka Jacka z rodz.; +Ludwika Nowickiego, Andrzeja SIKORY, Balbinę Władysława CHŁOPKÓW, Anielę i Mateusza NOWICKICH; +Janinę NASIEK w 10 rocz. śm., Helenę GROJEC w 11 rocz. śm., Alfreda FILUS, Janinę BIELACH, + Stanisławę PŁOSZAJ – od wnuka Krystiana. + Alfreda Rusek – od rodz. Kwiatkowskich oraz zm. Józefę Franciszka Kałwa, Mariana Kwiatkowskiego. + Eugeniusza Chylewskiego – od Patrycji i Dawida Mikołajczyk.

Godz.11.30 + Henryka, Ks. Kazimierza, Jana, Jadwigę DZIEŻÓW, Janinę Stanisława PASIKÓW.

Godz.15.00 – W intencji Koła Różańcowego Stefanii Słomskiej w Lgocie Wielkiej – MB Nieustającej Pomocy.

Godz.16.00 – Różaniec

Godz.16.30 + Henryka i Zofię MAŚLANKA.

84 komentarze

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.