KONFERENCJA DLA BIERZMOWANYCH

Pierwsze spotkanie formacyjne przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania (październik)

  1. Konferencja zachęcająca do – pójścia drogą wiary nie patrząc na siebie ale na horyzont życia aby spotkać autentycznie Boga i zbudować relację przyjaźni…
  2. Podjęcie postanowienia – co uczynię aby szeroko otworzyć swoje serce na wylanie Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania…
  3. Moje przemyślenia i program pracy duchowej odnotowane w osobistych notatkach – w przypadku nieobecności na spotkaniu – będące dowodem przepracowania treści tego spotkania…
  4. Osobista droga i praca duchowa przeżywana poprzez spotkania z Bogiem w czasie niedzielnej Mszy Świętej, comiesięcznej spowiedzi, uczestnictwie w nabożeństwach różańcowych, osobistej modlitwie…

71 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.