INTENCJE 3 – 10 I 2021

INTENCJE MSZALNE  3 – 10 STYCZNIA 2021 r.

NIEDZIELA 3 STYCZEŃ

Godz.08.00 – ZA PARAFIAN

Godz.08.00 + Genowefę Jana CUDAKÓW, Zofię HABRYN, Anielę GARNEK, Helenę Mieczysława DEJWOREK i Adę DEJWOREK – od rodz. z Podlesic

Godz.09.45 + Annę Jana DZIEDZICÓW

Godz.11.30 + Grzegorza PASICH – od chrzestnej Ewy z mężem.

Godz.16.00 + Mieczysława BŁAUTA.

PONIEDZIAŁEK 4 STYCZEŃ
Godz.16.00– Dziękczynno– błagalna w rocz. ślubu Anieli i Zdzisława Polakowskich.
Godz.16.30 + Grzegorza PASICH i Henryka WĄSIK – od teściowej.

Godz.16.30 + Bogusława, Krystynę, Władysława SŁOMSKICH – od rodz. Kowalskich.

WTOREK 5 STYCZEŃ
Godz.16.00 + Bronisławę NOCUŃ – od chrześniaka Jacka z rodz.

Godz.16.00 + Tadeusza DOROZIŃSKIEGO w 1 rocz. śm. – od żony z dziećmi.
Godz.16.30 + Mariannę ROSÓŁ – od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podstawowej nr 5 w Olkuszu.

Godz.16.30 + Genowefę NOWAK – od sąsiadów Marcina i Małgorzaty z córkami.

ŚRODA 6 STYCZEŃ – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Godz.8.00 + Leokadię, Annę, Stanisława ROSA, Irenę, Józefa SOSKA, Janinę ROSÓŁ, zm. z rodz. ROSÓW i SOSKÓW.

Godz.8.00 + Mariannę ROSÓŁ – od wnuczki Katarzyny.

Godz.8.00 + Czesława Rusek – od brata Alfreda z żoną.
Godz.9.45 + Annę PAWLIK w rocz. śm. – od Justyny i Andrzeja Kruszców.
Godz.9.45 + Cecylię SEWERYN – od Grzegorza i Małgorzaty Kruszców z rodz..

Godz.11.30 + Zofię Henryka MAŚLANKÓW.

Godz.11.30 + Mariannę Bielach – od wnuczka Piotra z rodz.
Godz.16.00 + Mariannę Józefa KUBAT – od wnuczek Aleksandry, Jolanty Korneckich, oraz zm. z rodz. KUBATÓW.

Godz.16.00 + Krystynę Kućmierz – od wnuczka Tomka z rodz.

CZWARTEK 7 STYCZEŃ

Godz.16.00+ Bogusława SŁOMSKIEGO – od koleżanek z pracy córki Marysi.

Godz.16.00 + Bronisławę NOCUŃ – od bratanka Zbigniewa Kurach z rodz..
Godz.16.30 + Bronisława RUSNARCZYKA w 1 rocz. śm. – od żony z dziećmi i wnukami.
Godz.16.30 + Mariannę ROSÓŁ – od koleżanek i kolegów córki Janiny z firmy WOLMET.

PIĄTEK 8 STYCZEŃ

Godz.16.00 + Stanisława Maślankę – od syna i synowej z rodz.
Godz.16.00 + Mariannę ROSÓŁ – od swatowej Janiny.
Godz.16.30 + Genowefę NOWAK – od Rady Gminy Gołcza.

SOBOTA 9 STYCZEŃ

Godz.16.00 – ZA PARAFIAN
Godz.16.00– O zdrowie, błog. Boże i opiekę MB w 18 rocz. urodz. Emila.

Godz.16.30 + Bogusława SŁOMSKIEGO – od rodz. Gurdzielów i Sęków.

Godz.16.30 + Genowefę Nowak – od pracowników Urzędu Gminy Gołcza.

Godz.16.30 + Annę Dela – od wnuka Sławka z rodz.

NIEDZIELA 10 STYCZEŃ

Godz.08.00 – W 1 rocz. urodz. Zuzi, w 13 rocz. urodz. Marcela i w 11 rocz. urodz. Patryka.

Godz.09.45 + Zbiorowa za Zmarłych: +Janinę Edwarda GAŁKÓW, +Józefa KWIATKOWSKIEGO w 10 rocz. śm., +Genowefę i Krzysztofa WRÓBEL, Wandę i Stanisława MAZUR, +Stefanię-Wandę SŁOMSKĄ – od mieszkańców z Przybysławic, +Stanisławę ŻELAZNY w 2 rocz. śm. i Zosię ZYŚ, +Magdalenę PODSIADŁO, Tadeusza PRZĄDO, Antoninę i Stanisława PRZĄDO, Zofię i Józefa NIEDZIELA, +W 15 rocz. śm. Edmunda KOŚMIDRA, Genowefę KOŚMIDER, +Janinę BŁAUT, Zofię WOJTAL, Jan WOJTAL, +W 17 rocz. śm. Tadeusza TABAKI, Zofię Mieczysława TABAKÓW, Bogusława, Józefę Mariana GROJEC, +Bronisława RUSNARCZYKA, Alinę i Stanisława SOJKA, Annę i Bronisława RUSNARCZYKÓW, Rozalię i Hilarego SOJKA, Irenę Edwarda i Wiesława GAJOWCÓW, zm. z rodz. SOJKA RUSNARCZYK STANISZ PADŁO MATACZ FROWAL PAWLIK, Dusze w czyśćcu cierpiące, +Wiesława Franciszka Magdalenę Filomenę Felicję SZARKÓW, Zofię Franciszka Jana Tadeusza Kazimierza Leszka PAPAJÓW, Mariannę Łukasza Helenę Annę Władysława WOŁKOWSKICH, Annę KOŁODZIEJ;

Godz.11.30 + Za Parafian.

Godz.16.00 + Dorotę Filus – od rodz. Filus z Miechowa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.