INTENCJE 7 – 14 XI

INTENCJE MSZALNE   7-14  LISTOPADA 2021 r.

NIEDZIELA 7 LIsTOPADA

Godz.08.00 + Zofię, Piotra ojca, Piotra syna, brata Edwarda KOBYLEC, Stanisławę Rafała KARPINSKICH.

Godz.09.45 + Mariannę Jana KOWALCZYKÓW, Mariana SZWAGRZYKA.

Godz.11.30 – Za parafian

Godz.16.00 + Zdzisława TUREK, Mariana Antoniego TURKÓW, Stanisława TUREK.

PONIEDZIAŁEK 8 LISTOPADA

Godz.16.00 + Bogusława NĘDZA i rodziców – od rodz. Kubików

Godz.16.30 + Marię KABELAK – od Marii i Krzysztofa Talik z rodz.

Godz.16.30 + Teresę STANISZ – od Anny i Krzysztofa Chachlowskich z Zielonek

WTOREK 9 LISTOPADA

Godz.16.00 + Stefanię Wandę SŁOMSKĄ – od rodz. Szwagrzyków.

Godz.16.00 + Janusza Nowak – od Ewy i Adama Depta

Godz.16.30 + Teresę Stanisz – od wnuka  Roberta z rodz.

Godz.16.30 + Jana Mazura – od kolegów z budowy z Grybowa.

ŚRODA 10 LISTOPADA

Godz.16.00  +  Pawła DOMAGAŁE – od rodz. Wójcików

CZWARTEK 11 LISTOPADA

Godz.08.00 + Jana BAŃBUŁĘ, Mariannę i Mieczysława SCHAB

Godz.09.45 + Mariana Antoniego KYZIOŁÓW, zm. z rodz. Adamczewskich, Kyziołów, Papajów.

Godz.11.30 + Bogusława NĘDZE – od rodz. Wilkowskich

Godz.16.00 + Teresę Stanisz – od rodz. Kurzejów.

PIĄTEK 12 LISTOPADA

Godz.16.00 + Janusza Nowaka – od chrześniaka Michała z żoną.

Godz.16.00 + Jana MAZURA – od rodz. Bieleckich.

Godz.16.30 + Stanisława SŁOWIŃSKIEGO – od żony.

Godz.16.00 + Teresę Kwiatkowską  – od siostry Marii z mężem Janem.

SOBOTA 13 LISTOPADA

Godz.16.00 + Grzegorza Cebo – od rodz. Miśków.

Godz.16.00 + Stanisława i Alinę SOJKA – od córki Renaty z rodz.

Godz.16.30 + Krzysztofa MISIEK – w 1. R. śm. od żony z rodz. i zm. Józefę i Władysława Misiek

Godz.16.30 + Stanisława ROMANEK – od Michała i Marcina z rodzinami.

NIEDZIELA 14 LISTOPADA

Godz.08.00 + Cecylię i Mariana BŁAUT, Jana Piotra i Rozalię MADEJ.

Godz.09.45 Msza zbiorowa za ZMARŁYCH: + Józefa Irenę Sosków + Kazimierza Pierścionka, Zofię Bolesława Wróblów, zm. z rodz Wróblów Habrynów Pierścionków Michalskich i dusze czyśćcowe + Marię Michała Dzieżów, Marię Andrzeja Dziedzic + Władysława Gajda, Stanisławę Kubik, Edwarda Pawła Domagałę +Stefana w roczn. śm. Cecylii BYCZEK + Zofię Feliksa Janus i ich ojca Mariana Gawlikowskiego, Henrykę Skóra, zm. z rodz Bijak Grzywnowicz Banach, Pietrzyk i Musiał + Stanisławę Żaba – od OSP Przybysławice + Annę, Krzysztofa Kołodziej, Magdalenę Filomenę Wiesława Franciszka Szarków + Aleksego Musiała + Janinę Edwarda Adama Mariannę Karola Gałków, Mariannę Jana Zwoźniaków, Marię Wawrzyńca Kordys, Józefa Wiktorię Wijas + Stanisława Genowefę Habów, Tadeusza Wawrzyńca Pelagie Żebro, Jana Annę Żebrak, Mirosławę Błaut + Marię Kurzeja – od mieszkańców Marianowa + Leopolda Arkadiusza Błaut, Józefa Bogusławę Mucha, zm. z rodz. Błaut i Mucha + Marię Kabelak – od rodz. Kabelaków i Czapczyńskich, + Teresę Stanisz – od córki Marzeny z rodz. + Wiesława Balika + Stanisława Ciask – z okazji imienin i Jozefa Samek w 13 r. śm. Zdzisława Bocheńskiego od rodz. Kot.  + Bronisława Franciszka Marię Mariana Janinę Bielachów + Bogusława Włodarskiego, Mirosława Szarka + Franciszkę Józefa Alfreda Grojec dziadków Grojców i Raczyńskich + Magdalenę Podsiadło, Tadeusza Prządo, Antoninę Stanisława Prządo, Zofię Józefa Niedziela, + Adama Mieczysławę Andrzeja Wiesława Wiesławę Jareckich, Alfredę Jarecką, Stanisławę Moiczek w 12 r. śm.  Zdzisława Cecylię Stanisława Ptasińskich, Stanisława Wójcika + Stanisława Rachwała, Pelagię Zygmunta Habów, Jana Annę Stefana Rachwałów, Mariannę Jakuba Żabów za braci oraz dusze czyśćcowe + Józefa Haberkę + Adama Juliana Kiwiorów + Henryka Błauta w 8 r. śm. Eugenię Stanisława Błaut, Zofię Aleksandrę Piotra Filus, zm z tych rodzin i dusze czyśćcowe + Krzysztofa KAŁWĘ w 1 r. śm. od Izabeli z rodziną + Krystynę Henryka Wojciecha Stępel + Cecylię Józefa Anielę Władysława Aleksandra Mariana Habrynów , Zofię Zuzannę Annę Kazimierza Widachów, Janinę Bolesława Józefa Marię Zająców, Mikołaja Katarzynę Witosów, Elżbietę Szwaje, Józefa Grojca.

Godz.11.30 – Za parafian / + Stefanię – Wandę SŁOMSKĄ – od KŻR z Lgoty

Godz.16.00 + Balbinę SZCZEPKA w 6 r. śm, Romana SZCZEPKA, Annę Jana CZAPNIK, Grażynę PODSIADŁO, Jerzego KRZYSZTOFORSKIEGO.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.