INTENCJE 1- 8 V

INTENCJE  MSZALNE  1 MAJ  – 2022 r.

NIEDZIELA 1 MAJ

Godz.08.00 + Pawła DOMAGAŁĘ –14 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.08.00 + Jana SZATANA w 5 r. śm. od żony

Godz.08.00 + Zdzisławę PAPAJ – od rodz. Kulerów

Godz.09.45 – w 45 r. ślubu Urszuli i Zenona, o zdrowie i bł. Boże od córek z rodz.

Godz.11.30 – Za Parafian

Godz.11.30 – O zdrowie i bł. Boże dla wnuków: Dominika Birleta, Kingi Birlet, Jakuba Habryna – od dziadków Krystyny i Wiesława Habryn

Godz.16.00 + Krystynę KAŁWA w 3 r. śm, Tadeusza KAŁWA, Mariana KONIECZNEGO, Lidię Bronisławę Bolesława GARNEK

Godz.16.00 + Aleksandra WÓJCICKIEGO – od córki z wnuczką Karoliną

Godz.16.00 + Stanisławę ŻABA – od wnuczki Sylwii z rodz.

Godz.16.30 NABOŻEŃSTWO

PONIEDZIAŁEK 2 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –8 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz.

Godz.17.30 + Mateusza MOLENDE – od koleżanek i kolegów Ewy

Godz.17.30 + Danutę PTASIŃSKĄ – od rodz. Latałów

Godz.17.30 + Zdzisławę PAPAJ – od rodz. Popielów

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Teresę Eugeniusza HABRYN

Godz.18.30 +Annę MOLENDA – od chrześnicy Iwony z rodz.

Godz.18.30 + Michała Lucynę GARNEK – od wnuka Jarosława z synami

WTOREK 3 MAJ

Godz.08.00 + Pawła DOMAGAŁĘ –9 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz.

Godz.08.00 + Henrykę MUSIAL – od rodz. Waśniowskich

Godz.08.00 + Stefanię GRZEBIEŃ – od syna Edwarda

Godz.09.45 + Zdzisława BOCHEŃSKIEGO

Godz.09.45 + Zdzisławę PAPAJ – od Zofii Lewandowskiej z rodz.

Godz.09.45 + W rocznicę śmierci Jana i żony Jadwigi KONIECZNYCH i synów Jana i Zbigniewa – od córki

Godz.11.30  – W 18 r. ur. Szymona Bryzik

Godz.11.30 – Za Parafian

Godz.16.00 +W 28 r. śm. Janiny MACIORA i Ryszarda Maciora

Godz.16.30 Nabożeństwo 

ŚRODA 4 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ 10 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.17.30 + Stefanię GRZEBIEŃ w 1 r. śm.

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Tadeusza Henrykę Eugeniusza Wandę KONIECZNYCH, Annę Krawczyk, Jana Stanisławę STOCHEL

CZWARTEK 5 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –11 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.17.30 + Mateusza MOLENDE – od rodz. Byczków

Godz.17.30 + Irenę PAŁKA Czesława Jacka PAŁKA – od Magdaleny i Doroty

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + ks. Władysława LATOSA, ks. Henryka KOŚCIENIA, zmarłych księży pracujących w parafii Szreniawa.

Godz.18.30 + Danutę PTASINSKĄ – od chrześnicy Ewy z rodz.

PIĄTEK 6 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –12 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.17.30 + Jadwigę Kazimierza Leokadię Antoniego PTASIŃSKICH, Salomeę Bolesława JANUSÓW, Jana WÓJCIKA

 Godz.17.30 + Stefanię GRZEBIEŃ – od rodz. Wójcik

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Stanisławę Mariana ŻABA, Tadeusza Helenę KUR – od Stefana i Jolanty z dziećmi i wnukami

SOBOTA 7 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –13 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.15.00 Ślub Żur Martyna – Trela

Godz.17.30 + Bogumiłę WÓJCIK w 5 r. śm. Mieczysława WÓJCIK w 27 r. śm.

Godz.17.30 + Stefanię GRZEBIEŃ – od rodz. Gwiazda

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Olę BOMBA

Godz.18.30 + Mateusza MOLENDA – od Mariusza Mirka z rodz.

NIEDZIELA 8 MAJ

Godz.08.00 + Stanisława JĘDRZEJCZYKA

Godz.09.45 – Msza zbiorowa za zmarłych: + Alicję Adolfa Bogusława KUC + Czesławę Stanisława Rusek + Genowefę Zygmunta Janus + Czesława Maślankę – od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie + Mariannę Bronisława Micyk + Benedykta Cieślińskiego w 5 r. śm – od żony z dziećmi + Marię Rosół – od Ewy z Olą + Stanisława Banyś, Stanisława Dela, Henryka Przybyła – od siostry Aliny z rodz. + Helenę Stanisława Mazur + Stanisława Genowefę Haba, Stanisława Annę Kurczych, Jana Bijaka + Bolesława Garus – od brata Jana, Renaty z rodziną i Grzegorza z rodziną + Stanisława Muchę od rodz. Góraków + Czesława Maślankę – od córki Barbary z rodz. + Jana Fira – od Lucyny Szybalskiej z rodz. + Krystynę MOLENDA – od kolegów i koleżanek Barbary i Mirosława z Przybysławic + Marię Kabelak – od szwagierki Marysi z Krakowa + Alfredę Kmita- od rodz. Kmitów + Leszka Dejworek – od żony i córki z rodz. + Stanisława Gwiazdę – od pracowników laboratorium i pełnomocnika FTT Wolbrom S.A. + Krystynę Lucjana Jajkiewicz, Annę Aleksego Niedziela, Adama Jajkiewicz + Stanisława Jucha – od dyrekcji i pracowników ORLEN w Miechowie + Franciszka Agnieszkę Elżbietę Stanisława Janinę FILUS, zm. z rodz. Filus i Janus. + Balbinę Bolesława Chłopek, Julię Stanisława Władysława Solarz, Elżbietę Szwaja + Bogdana Kowalczyka – od syna Zbigniewa z żonq Grażyną + Mateusza Molende – od kolegów z technikum + Janinę Edwarda Adama Mariana Karola Marię Gałka, Marie Jana Zwoźniaków, Marię Wawrzyńca Kordys, Józefa Wiktorię Wijas + Zofię Jana Garus – od córki Wiesławy z rodz. + Cecylię Józefa Anielę Władysława Mariana Aleksandra Habryn, Zofię Zuzannę Anne Kazimierza Gabriela Widachów, Janinę Bolesława Józefa Marię Zająców, Katarzynę Mikołaja Witosów, Elżbietę Szwaja, Józefa Grojca + Walerię Stanisława Adamus, Alicję Walentego Nowickich, Annę Stanisława Kurczych, Zofię Jana Żydaczewskich, Marcjannę Franciszka Dela + Piotra Zofię Stanisława Przybyła, Leokadię Edwarda Jedynak + Tomasza Witek – od kolegów z Przybysławic + Bogdana Kowalczyka – od rodz. Habów z Trzebienic + Wita Byczek – od Marii i Henryka Kowalczyk z rodz. + Wiesława Kwiatkowskiego – od mamy + Tadeusza Mąkę + Henrykę Musiał – od rodz. z Żurady + Alicję Adolfa Bogusława Kuc + Jana Genowefę Cudak, Stanisława Łągiewkę Zofię Habryn – od Józefa Cudak + Wiktorię Izydora Kwapińskich, Pwała Katarzynę Mieczysława Seweryn + Annę Józefa Barczyk, Bogusława Nędzę + Bronisławę Stefana Mariana Muchów + Henryka Eugenię Stanisława Błautów, Zofię Aleksandrę Piotra Filus, zm z tych rodz. i dusze czyśćcowe + Kazimierza Pierścionka, Zofię Bolesława Wróblów, zm. z rodz Wróblów Habryn Pierścionków Michalskich + Helenę Niedziela – od rodz. Nowaków i Bocheńskich + Mariana Ziołowicza, Janinę Ziołowicz w 29 r. śm. Władysława Bogusława Ziołowicz, Stanisławę Ambrożkiewicz w 11 r. śm. Stanisława Ambrożkiewicza + Eugeniusza Andrzeja Katarzynę Józefa Kuc Honoratę Stanisława Zofię Mieczysława Lidię Stanisława Jadwigę Stanisława Rozalię Sypień, Jana Mariannę Stanisława Szczepara, Jana Zofię Warchoł, Jana Kaczyńskiego, Stanisława Elżbietę Habryn, Jana Janinę Miłek

Gcodz.11.30 – Za Parafian

Gcodz.11.30 – W intencji OSP z parafii Szreniawa – z racji św. Floriana

Godz.16.00 + Henryka KWIATKOWSKIEGO – w rocznicę śmierci.

Godz.16.30 NABOŻEŃSTWO

70 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.