POŚWIĘCENIE PÓL 2022

POŚWIĘCENIE PÓL

Mamy miesiąc Maj – prace w polu są już zaawansowane. Potrzeba nam prosić Pana Boga oraz Patronki – Pani naszych ziem o obfite plony. Dlatego też prosimy Sołtysów o zgłaszanie terminów poświęceń pól.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.