INTENCJE 8 – 15 V

INTENCJE  MSZALNE  8-15 MAJ  – 2022 r.

NIEDZIELA 8 MAJ

Godz.08.00 + Stanisława JĘDRZEJCZYKA

Godz.08.00 + Pawła DOMAGAŁĘ –14 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.09.45 – Msza zbiorowa za zmarłych: + Alicję Adolfa Bogusława KUC + Czesławę Stanisława Rusek + Genowefę Zygmunta Janus + Czesława Maślankę – od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie + Mariannę Bronisława Micyk + Benedykta Cieślińskiego w 5 r. śm – od żony z dziećmi + Marię Rosół – od Ewy z Olą + Stanisława Banyś, Stanisława Dela, Henryka Przybyła – od siostry Aliny z rodz. + Helenę Stanisława Mazur + Stanisława Genowefę Haba, Stanisława Annę Kurczych, Jana Bijaka + Bolesława Garus – od brata Jana, Renaty z rodziną i Grzegorza z rodziną + Stanisława Muchę od rodz. Góraków + Czesława Maślankę – od córki Barbary z rodz. + Jana Fira – od Lucyny Szybalskiej z rodz. + Krystynę MOLENDA – od kolegów i koleżanek Barbary i Mirosława z Przybysławic + Marię Kabelak – od szwagierki Marysi z Krakowa + Alfredę Kmita- od rodz. Kmitów + Leszka Dejworek – od żony i córki z rodz. + Stanisława Gwiazdę – od pracowników laboratorium i pełnomocnika FTT Wolbrom S.A. + Krystynę Lucjana Jajkiewicz, Annę Aleksego Niedziela, Adama Jajkiewicz + Stanisława Jucha – od dyrekcji i pracowników ORLEN w Miechowie + Franciszka Agnieszkę Elżbietę Stanisława Janinę FILUS, zm. z rodz. Filus i Janus. + Balbinę Bolesława Chłopek, Julię Stanisława Władysława Solarz, Elżbietę Szwaja + Bogdana Kowalczyka – od syna Zbigniewa z żonq Grażyną + Mateusza Molende – od kolegów z technikum + Janinę Edwarda Adama Mariana Karola Marię Gałka, Marie Jana Zwoźniaków, Marię Wawrzyńca Kordys, Józefa Wiktorię Wijas + Zofię Jana Garus – od córki Wiesławy z rodz. + Cecylię Józefa Anielę Władysława Mariana Aleksandra Habryn, Zofię Zuzannę Anne Kazimierza Gabriela Widachów, Janinę Bolesława Józefa Marię Zająców, Katarzynę Mikołaja Witosów, Elżbietę Szwaja, Józefa Grojca + Walerię Stanisława Adamus, Alicję Walentego Nowickich, Annę Stanisława Kurczych, Zofię Jana Żydaczewskich, Marcjannę Franciszka Dela + Piotra Zofię Stanisława Przybyła, Leokadię Edwarda Jedynak + Tomasza Witek – od kolegów z Przybysławic + Bogdana Kowalczyka – od rodz. Habów z Trzebienic + Wita Byczek – od Marii i Henryka Kowalczyk z rodz. + Wiesława Kwiatkowskiego – od mamy + Tadeusza Mąkę + Henrykę Musiał – od rodz. z Żurady + Alicję Adolfa Bogusława Kuc + Jana Genowefę Cudak, Stanisława Łągiewkę Zofię Habryn – od Józefa Cudak + Wiktorię Izydora Kwapińskich, Pwała Katarzynę Mieczysława Seweryn + Annę Józefa Barczyk, Bogusława Nędzę + Bronisławę Stefana Mariana Muchów + Henryka Eugenię Stanisława Błautów, Zofię Aleksandrę Piotra Filus, zm z tych rodz. i dusze czyśćcowe + Kazimierza Pierścionka, Zofię Bolesława Wróblów, zm. z rodz Wróblów Habryn Pierścionków Michalskich + Helenę Niedziela – od rodz. Nowaków i Bocheńskich + Mariana Ziołowicza, Joannę Ziołowicz w 29 r. śm. Władysława Bogusława Ziołowicz, Stanisławę Ambrożkiewicz w 11 r. śm. Stanisława Ambrożkiewicza + Eugeniusza Andrzeja Katarzynę Józefa Kuc Honoratę Stanisława Zofię Mieczysława Lidię Stanisława Jadwigę Stanisława Rozalię Sypień, Jana Mariannę Stanisława Szczepara, Jana Zofię Warchoł, Jana Kaczyńskiego, Stanisława Elżbietę Habryn, Jana Janinę Miłek, Józefę Toboła + Alinę Jaros – od córki Doroty z rodz, + Krystynę Madej – od rodz. Błaut i Złotorowicz + Stanisława Żelaznego, Jana i Władysławę Tkaczyków, Franciszka i Stanisławę Żelaznych.

Gcodz.11.30 – W intencji OSP z parafii Szreniawa – z racji św. Floriana

Godz.16.00 + Henryka KWIATKOWSKIEGO – w rocznicę śmierci.

Godz.16.30 NABOŻEŃSTWO

PONIEDZIAŁEK 9 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –15 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz.

Godz.17.30 + Genowefę Józefa KONIECZNYCH, Helenę Stanisława BŁAUT

Godz.17.30 + Zdzisławę PAPAJ – od rodz. Wąwoźnych

Godz.17.30 + Michała GARNEK – od sąsiadów Habryn z dziećmi.

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Andrzeja BORGIASZ – od Adama Bujaka

Godz.18.30 + Andrzeja MORDZIOŁEK – w 1 r. śm. od siostry Danuty zmężem

Godz.18.30 + Mirosława ROMANEK, Stanisława Waldemara SZAREK, Janusza PŁOSZAJ, Helenę Henryka Zbigniewa Sławomira NIEDZIELA, Stanisława ŻOŁNIERCZYKA

WTOREK 10 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –16 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz.

Godz.17.30 – W intencji KŻR ze Szreniawy

Godz.17.30 + Annę MOLENDA – od wnuczki Ilony z rodz.

Godz.17.30 + Adama JARZYŃSKIEGO – od córki Agnieszki z rodz.

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Stefanię GRZEBIEŃ – od córki Mieczysławy z mężem

Godz.18.30 + Danutę PTASIŃSKĄ – od rodz. Szydłowskich

Godz.18.30 + Mirosława ROMANEK, Stanisława Waldemara SZAREK, Janusza PŁOSZAJ, Helenę Henryka Zbigniewa Sławomira NIEDZIELA, Stanisława ŻOŁNIERCZYKA

ŚRODA 11 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ 17 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.17.30 + Andrzeja MORDZIOŁEK – od syna Marcina z rodz.

Godz.17.30 + Tadeusza PALSKIEGO – od chrześniaka Adama z żoną i dziećmi

Godz.17.30 + Felicję PERZYNSKĄ – od syna Sławomira z rodz.

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Zdzisławę PAPAJ – od kolegów i koleżanek syna z WOSTALu z wydziału P2

Godz.18.30 + Michała GARNEK – od sąsiadów Midro z rodz.

Godz.18.30 + Mirosława ROMANEK, Stanisława Waldemara SZAREK, Janusza PŁOSZAJ, Helenę Henryka Zbigniewa Sławomira NIEDZIELA, Stanisława ŻOŁNIERCZYKA

CZWARTEK 12 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –18 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.17.30 + Wiesławę BRODZIŃSKĄ – od siostrzenicy Moniki z rodz.

Godz.17.30 + Władysława i Michalinę PALSKICH, Stanisława Zofię Stanisławę NASIEK

Godz.17.30 + Aleksandra WÓJCICKIEGO – od szwagra Zbyszka z rodz.

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Stanisława ROMANEK w 4 r. śm. – od żony Wiesławy i córki Marty z rodz.

Godz.18.30 + Stefanię GRZEBIEŃ – od wnuczki Klaudii z dziećmi: Safinkiem, Bartkiem i Natalią

Godz.18.30 + Mirosława ROMANEK, Stanisława Waldemara SZAREK, Janusza PŁOSZAJ, Helenę Henryka Zbigniewa Sławomira NIEDZIELA, Stanisława ŻOŁNIERCZYKA

PIĄTEK 13 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –19 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.17.30 + Annę Molenda – od wnuczka Konrada z rodz.

Godz.17.30 + Franciszkę Antoniego Czesława Piotra Krystynę POLAKOWSKICH, Annę Edwarda Andrzeja RADAWIEC, Tadeusza SKORUPĘ, Marię LECHOWSKĄ

Godz.17.30 + Stanisława ŻABA – od córki Marysi z mężem

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Zdzisławę PAPAJ – od kolegów i koleżanek syna z WOSTALu wydziału P2

Godz.18.30 + Michała GARNEK – od rodz. Maślanków z Olkusza

Godz.18.30 + Mirosława ROMANEK, Stanisława Waldemara SZAREK, Janusza PŁOSZAJ, Helenę Henryka Zbigniewa Sławomira NIEDZIELA, Stanisława ŻOŁNIERCZYKA

SOBOTA 14 MAJ

Godz.07.30 + Pawła DOMAGAŁĘ –20 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.16.30 – Poświęcenie Pól Marianów

Godz.17.30 – W 75 r. ur. Zofii

Godz.17.30 – O zdrowie, bł. Boże i potrzebne Łaski dla Zofii Błachut

Godz.18.00 Nabożeństwo

Godz.18.30 + Zbigniewa w 8 r. śm i Łucję ADAMUS

Godz.18.30 + Mirosława ROMANEK, Stanisława Waldemara SZAREK, Janusza PŁOSZAJ, Helenę Henryka Zbigniewa Sławomira NIEDZIELA, Stanisława ŻOŁNIERCZYKA

NIEDZIELA 15 MAJ

Godz.08.00 – W 85 r. r. Stanisławy Żak – o zdrowie i Błogosławieństwo Boże

Godz.08.00 + Pawła DOMAGAŁĘ –21 Msza Gregoriańska od syna Krzysztofa z rodz

Godz.09.45 – Msza zbiorowa o Błogosławieństwo Boże: O zdrowie i bł. Boże la Karoliny Błaut w 20 r. ur, w 18 r. ur. Weroniki Kucharskiej, o zdrowie i bł. Boże w 1 r. ur. dla Tymona; W 60 r. ur. o zdrowie i bło. Boże dla Joanny; W intencji KŻR ze Lgoty Wlk. Od pani Papaj; W intencji mieszkańców Marianowa – od zdrowie, Boże błogosławieństwo i obfite plony; O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB w 80 r. ur. i imienin Stanisława; O zdrowie, bł. Boże i uzdrowienie nóżek dla Amelki – od Cioci Anety z rodz.;

Gcodz.11.30 – Za Parafian

Gcodz.11.30 – W 1 r. ur. Zosi

Godz.16.00 + O zdrowie, bł. Boże, Opiekę MB i Dary Ducha Świętego dla Klaudii.Godz.16.30 NABOŻEŃSTWO

86 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.