INTENCJE 23 – 30 X

INTENCJE  MSZALNE 23-30 PAŹDZIERNIK 2022 r.

NIEDZIELA 23 PAŹDZIERNIK

Godz.08.00 + Mariannę Jana KOWALCZYKÓW

Godz.09.45 + Zygmunta KOWALSKIEGO, Jana Zofię Kowalskich, Helenę Bolesława DZIEŻÓW

Godz.11.30 – W 30 r. ślubu Celiny i Adama Kyzioł

Godz.16.00 + Krystynę Tadeusza KAŁWA, Mariana Koniecznego Lidię Bronisławę Bolesława GARNEK, Stanisławę Józefa Janinę Henryka KAŁWÓW

Godz.16.30 – NABOŻEŃSTWO

PONIEDZIAŁEK 24 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Czesława MAŚLANKĘ – od rodz. Saracenów

Godz.17.30 + W int. Bogu wiadomej i za Dusze Czysćcowe

Godz.18.00 – NABOŻEŃSTWO

Godz.18.30 + Krystynę MOLENDA – od córki Barbary z rodz.

Godz.18.30 + Krystynę MADEJ – od Lucyny i Mirosława Czerniawskich

WTOREK 25 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Stanisława MUCHĘ – od rodz. Perków

Godz.17.30 + Alfredę HERIAN – od wnuczki Tosi

Godz.18.00 – NABOŻEŃSTWO

Godz.18.30 + Augustyna OlEWIŃSKIEGO – od kuzyna Mariana Kubik z rodz.

Godz.18.30 + Stanisława GWIAZDĘ – od wnuków z rodzinami

ŚRODA 26 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Czesława MAŚLANKĘ – od Katarzyny i Andrzeja Rosół

Godz.18.00 – NABOŻEŃSTWO

Godz.18.30 + Wacława MOLENDĘ – od Marka Micka z rodz.

CZWARTEK 27 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Krystynę MOLENDA – od rodz. Szopów, Jaźwieców i Kordysów

Godz.17.30 + Juliannę MARCINKOWSKĄ – od córki Haliny z mężem Ryszardem

Godz.18.00 – NABOŻEŃSTWO

Godz.18.30 + Augustyna OLEWIŃSKIEGO – od Kazimierza i Barbary Cencek

Godz.18.30 + Wiesława KWIATKOWSKIEGO – od rodz.  Fujarów i Mazur

PIĄTEK 28 PAŹDZIERNIK

Godz.17.30 + Alfredę KMITA – od syna Wita z żoną Małgorzatą

Godz.17.30 + Tadeusza DOROZIŃSKIEGO – od żony i dzieci

Godz.17.30 + Juliannę KONIECZNĄ – od wnuczki Ani z rodz.

Godz.18.00 – NABOŻEŃSTWO

Godz.18.30 – W 30 r. ślubu Anety i Janusza i w 50 r. urodzin

Godz.18.30 + Krystynę KNAP – od córki Barbary

Godz.18.30 + Halinę NOWAK – od męża Stefana

SOBOTA 29 PAŹDZIERNIK

Godz.09.00 – HUBERTUS

Godz.17.30 + Jana CENCEK – od rodz. Firów

Godz.17.30 + Wiesława SZAREK – od żony Janiny z rodz.

Godz.17.30 + Alfredę HERIAN – od wnuka Szymona z rodz.

Godz.18.00 – NABOŻEŃSTWO

Godz.18.30 – O zdrowie, bł. Boże dla rodzin KŻR z Wymysłowa

Godz.18.30 + Augustyna OLEWIŃSKIEGO – od kolegi Marka z rodz.

Godz.18.30 +Stanisława GWIAZDĘ – od sąsiadki Makowskiej

NIEDZIELA 30 PAŹDZIERNIK

Godz.08.00 + Zdzisława TUREK – w 2 r. śm.

Godz.08.00 + Bolesława GARUS – od Zbigniewa Ryszarda i Pawła Bałazych z rodz.

Godz.09.45 + Aleksandrę Stanisława KAŁWÓW, Irenę Leszka GRZEBIELICHOWSKICH, Katarzynę Józefa GWIAZDÓW

Godz.09.45  – W intencji KŻR ze Lgoty „M.B. Nieustającej Pomocy”

Godz.11.30 + Elżbietę CIUŁA – od Jerzego Kuś

Godz.11.30 + Juliannę KONIECZNĄ – od syna Jerzego z żoną

Godz.16.00 + Halinę NOWAK – od męża Stefana

Godz.16.00 + Adolfa KASZYŃSKIEGO Janinę Jana TURKÓW zm. Z rodz. Kaszyńskich, Turków i Żabickich.

Godz.16.30 – NABOŻEŃSTWO

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.