VI Spotkanie do Bierzmowania – marzec

Szóste spotkanie formacyjne przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania (marzec) – obejmujące uczniów klas VII

  1. Konferencja zachęcająca do – budowania żywej relacji z Bogiem poprzez pełne uczestnictwo we Mszy świętej – Komunia święta pozwala mi jednoczyć się z Jezusem Chrystusem, jest pokarmem duchowym uzdalniającym do miłości Boga i bliźnich, dającym siły do osiągnięcia zbawienia, gładzi grzechy powszednie i chroni przed śmiertelnymi, jest zadatkiem wiecznej chwały…

(uzupełnieniem może być konferencja ks. Krzysztofa Gryz #7Wspaniałych…)

  • Podjęcie postanowienia – aby odkryć że dzięki świadomemu i z wiarą przyjmowaniu Komunii świętej dotykamy źródła i szczytu chrześcijaństwa  oraz coraz ściślej jednoczymy się z Bogiem przyjmując Go w każdej Mszy świętej…

(uzupełnieniem mogą być kazanie ks. Sławomira Kostrzewa…)

  • Moje przemyślenia i program pracy duchowej odnotowane w osobistych notatkach – będące dowodem przepracowania treści tego spotkania…
  • Osobista droga i praca duchowa przeżywana poprzez spotkania z Bogiem w czasie niedzielnej Mszy Świętej przyjmując Go w Komunii świętej, comiesięcznej spowiedzi, osobistej modlitwie oraz częstym czytaniu albo słuchaniu Słowa Bożego pochodzącego z Pisma Świętego …

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.