Grupy i wspólnoty

Parafialny Zespół CARITAS

Członkowie naszego ZESPOŁU CARITAS

1. Słomski Zdzisław

2. Marczewska Zofia

3. Kucharska Barbara

4. Dziedzic Adam

Parafialny Zespół Wokalno-Muzyczny

 

Znalezione obrazy dla zapytania gitara

„KTO ŚPIEWA, DWA RAZY MODLI SIĘ”

Liturgia Eucharystyczna to piękne i radosne wydarzenie, łączące wszystkich wiernych wokół Chrystusa. Śpiew liturgiczny od wieków towarzyszył Eucharystii i jednoczył wiernych w modlitwie.
Nasi Dziadowie i Ojcowie przez wieki kultywowali tą piękną tradycję i poprzez śpiew, zanosili swoje modlitwy do Boga.
Młodzież i dzieci, chcą modlić się. Chcą śpiewać dla Boga i jednocześnie śpiewem nieść radość innym.
Śpiew w czasie Eucharystii to jedność. To również dawanie świadectwa swojej wiary. Św. Augustyn powiedział: „Kto śpiewa dwa razy modli się”. Dbajmy zatem o ten wielki i bogaty skarb przekazany nam przez poprzednie pokolenia i nie zatraćmy go.
Na początku 2018 roku z inicjatywy młodzieży i przy ogromnym wsparciu księdza Proboszcza Józefa Barana, powstał zespół muzyczno – wokalny. Debiut miał miejsce 18.03.2018r. w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szreniawie. Śpiewem i modlitwą wzbogacamy niedzielne popołudniowe Msze Święte. Naszym marzeniem jest, aby te Nabożeństwa z czasem stały się „ Młodzieżową Mszą Świętą”, na które gorąco zapraszamy dzieci, młodzież oraz wszystkich Wiernych. Łączmy się w modlitwie poprzez wspólny śpiew:

ACTUM FIDEI ( AKT WIARY)

Obecnie zespół tworzą:

 1. Artur Pacia-gitara
 2. Dawid Pacia-gitara
 3. Ewa Pacia
 4. Natalia Pacia
 5. Gabriela Kuc
 6. Sara Serwatka
 7. Kinga Dubrownik
 8. Marzena Zioło
 9. Maja Cieślik
 10. Kamila Kubatek
 11. Oliwia Gądek
 12. Katarzyna Gajos
 13. Oliwia Szarek

1. Łukasz Kałwa
2. Marcin Żaba
3. Wiktor Kwiecień
4. Wiktor Piechulski
5.Dawid Brajlich
6. Artur Papaj
7. Kacper Błaut
8. Patryk Wydmański
9. Mateusz Rutkowski
10. Mateusz Lewandowski
11. Dominik Lewandowski
12. Piotrek Lewandowski
13. Wiktor Gądek
14. Łukasz Błaut
15. Paweł Ziołowicz
16. Piotr Robakowski
17. Kacper Mazur

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓZANCA

Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy
1 „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i 1 „Chwała Ojcu”.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, które każdego dnia przez miesiąc, każda z osobna, odmawiają jedną tajemnicę różańca „odgórnie” im powierzoną. Wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji (jest ona zmieniana co miesiąc). Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
Ofiarowania Pańskiego (2 II),
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Osoby, zainteresowane tą formą modlitwy, zaangażowania się, zapraszam do osobistego kontaktu zelatorem, w swojej wiosce. 

Obietnice różańcowe, które otrzymał od Niepokalanej Matki bł. Alan de Rupe

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne zupełnie szczególne łaski.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.

4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.

5. Ci, którzy zawierzą Mi przez Różaniec, nie zginą.

6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały Różaniec.

10. Prawdziwe dzieci mego Różańca będą się radować wielką chwałą w niebie.

11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.

12. Ci, którzy będą rozpowszechniać mój Różaniec, otrzymają ode Mnie pomoc w swych potrzebach.

13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że czciciele mojego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna Jezusa Chrystusa.


15. Nabożeństwo mojego Różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Z LGOTY WIELKIEJ

założone przez Anielę Wołkowską
zelatorka: Stefania Wanda Słomska

 1. Maria Waszczatyńska
 2. Wiesława Ciepka
 3. Jolanta Maślanka
 4. Zdzisława Dziedzic
 5. Martyna Zioło
 6.  Bogusława Dziedzic 
 7.  Maria Szwagrzyk
 8. Anna Pielka 
 9.  Lidia Bałazy
 10.  Renata Szwagrzyk
 11.  Maria Szwagrzyk
 12.  Wanda Słomska 
 13. Urszula Dziedzic 
 14. Alina Kiwior
 15.  Anna Zioło
 16.  Adam Dziedzic 
 17.  Zenon Olewiński 
 18.  Zenon Mucha
 19.  Lucjan Szwagrzyk
 20.  Zdzisław Słomski

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ – KRÓLOWEJ POLSKI Z MAKOWA


założone przez Renatę Kwiecień
zelatorka: Renata Kwiecień

 1.  Maria Chylewska
 2.  Danuta Ciepała
 3. Maria Czop
 4. Felicja Dejworek
 5. Elżbieta Dubielak
 6. Wiesława Glanowska
 7. Jadwiga Kowalska
 8. Renata Kwiecień
 9. Zofia Marczewska
 10. Genowefa Micek
 11. Maria Mikuła
 12. Krystyna Molenda
 13. Małgorzata Molenda
 14. Henryka Musiał
 15. Helena Nowak
 16. Krystyna Oktaba
 17. Halina Rosół
 18. Stanisława Rusek
 19. Zofia Sajdak
 20. Helena Syguła

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA MATKI BOŻEJ RÓZANCOWEJ Z PODLESIC I – KOLONIA „WYGODA”


zelatorka: Maria Podsiadło

 1. Maria Podsiadło
 2. Henryka Rusek
 3. Teresa Błaut
 4. Janina Błaut
 5. Mirosława Błaut
 6. Danuta Banyś
 7. Maria Ciuła
 8. Barbara Habryn
 9. Maria Haba
 10. Barbara Kowalska
 11. Halina Kotnis
 12. Janina Kowalczyk
 13. Janina Kwiatkowska
 14. Teresa Micyk
 15. Krystyna Palusińska
 16. Paweł Podsiadło
 17. Halina Rusek
 18. Cecylia Sławiec
 19. Irena Wróbel
 20. Henryka Żak

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Z TRZEBIENIC

zelatorka: Irena Żak

 1. Irena Żak
 2. Maria Mosurek
 3. Jolanta Kafel
 4. Krystyna Szopa
 5. Władysława Ziołowicz
 6. Renata Domagała
 7. Teresa Kowalska
 8. Irena Dela
 9. Ewa Bieniec
 10. Maria Płoszaj
 11. Grażyna Kawior
 12. Maria Domagała
 13. Teresa Chaba
 14. Anna Ratuszna
 15. Bogusława Słaboń
 16. Barbara Zioło
 17. Barbara Zioła
 18. Maria Kowalczyk
 19. Józefa Barczyk
 20. Zofia Dzieża

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA MATKI BOŻEJ RÓZANCOWEJ Z MARIANOWA

zelatorka: Anna Wójcik

 1. Anna Wójcik
 2. Wiesława Żaba
 3. Maria Król
 4. Joanna Herian
 5. Ewa Sęk
 6. Anna Pijaj
 7. Leokadia Latos
 8. Władysława Sajdak
 9. Lidia Kiwior
 10. Lidia Konieczna
 11. Anna Kiwior
 12. Irena Kwapińska
 13. Janina Makowska
 14. Natalia Jadamus
 15. Izabela Wróbel
 16. Maria Kurzeja
 17. Stanisława Pacia
 18. Dorota Filus
 19. Marzena Pacia
 20. Danuta Filus

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z WIERZCHOWISKA

zelatorka: Alicja Konieczna

 1. Zofia Bałazy
 2. Wiesława Brodzińska
 3. Elżbieta Ciuła
 4. Stefania Grzebień
 5. Grażyna Gamracy
 6. Stanisława Habryn
 7. Halina Herian
 8. Grażyna Jaros
 9. Teresa Kuś
 10. Krystyna Konieczna
 11. Krystyna Madej
 12. Anna Maj
 13. Józefa Pokurap
 14. Teresa Przybyła
 15. Dorota Robakowska
 16. Halina Stohel
 17. Janina Syguła
 18. Sabina Skinderewicz
 19. Helena Żur
 20. Alicja Konieczna

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY Z WIERZCHOWISKA WYMYSŁOWA

zelatorka: Łucja Szybalska

 1. Łucja Szybalska
 2. Irena Pałka
 3. Zofia Palska
 4. Maria Perek
 5. Julia Marcinkowska
 6. Maria Żak
 7. Małgorzata Fira
 8. Krystyna Żezała
 9. Maria Rusek
 10. Barbara Nocoń
 11. Danuta Fira
 12. Wacław Kyzioł
 13. Wiesława Żak
 14. Halina Podgórska
 15. Alina Jaros

KOŁO ŻYWEGO RÓZANCA MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ Z LGOTY LEŚNEJ

zelatorka: Halina Papaj

 1. Halina Papaj
 2. Janina Płoszaj
 3. Zofia Żaba
 4. Anna Piekaj
 5. Jolanta Domagała
 6. Kinga Płoszaj
 7. Anna Kowalska
 8. Krystyna Olewińska
 9. Jadwiga Rolka
 10. Dominika Fira
 11. Artur Papaj
 12. Barbara Seweryn
 13. Maria Fira
 14. Alina Kwiecień

opracował ks. Ireneusz Kwoka