Opłatki i świece na stół wigilijny

Opłatki i świece na stół wigilijny

Od dzisiaj można nabyć opłatki na stół wigilijny przy bocznym ołtarzu. Ofiary za opłatki będą przeznaczone na spłacenie prac na cmentarzu. Ogółem prace i materiały wyniosły 180000 złotych (słownie sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). W zakrystii można nabyć świece wigilijne. Cena wynosi 8 zł za małą, a 18 zł za dużą.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.