ŻYCZENIA 2022 R.

Życzenia Wielkanocne 2022

Ogarnięci tą wielką tajemnicą my kapłani życzymy wiele radości i dobra. Niech Ten, który powstał z grobu, wzmocni wiarę, rozpali miłość, niechaj stanie się źródłem pokoju, zrozumienia i szacunku. Niech radość ze zmartwychwstania naszego Pana napełnia serce radością i wdzięcznością. Życzymy dużo wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest Zbawienie. Niechaj miłość Zmartwychwstałego Chrystusa staje się źródłem siły, mocy i wiary na każdą chwilę naszego życia.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.