WIZYTA DUSZPASTERSKA 9 – 13 I

09.01.2023 (poniedziałek) od godz. 09.00 – Sulisławice

         I – od Adamowic nr 5 (R. Słaby) do nr 47 (R. Jaskólskich)

         II – od Wymysłowa (Wierzchowisko) od nr 58 (R. Sajdak)

do nr 89 (R. Serwatka-Jagusiak)

10.01.2023 (wtorek) – Szreniawa

I od godz. 09.00 – od Adamowic nr 49 (R. Wołkowskich)

do nr 1 (Pani Barczyk)

II a) WINNICA od godz. 14.00

   b) od godz. 16.30 od nr 111 (R. Curyło)

       do nr 118 (R. Słowińskich)

11.01.2023 (środa) Lgota Wlk. od godz. 09.00

         I – LGOTA LEŚNA – od rodz. Papaj, następnie KAWKAZY

         II – STARA WIEŚ – od rodz. Szwagrzyk

12.01.2023 (czwartek) – Szreniawa

         I od godz. 09.00 – od nr 98 (R. Seweryn)

         II od 13.30 – od rodz. Rup – Gamrat do spotkania księży

13.01.2023 (piątek) Wierzchowisko

         I od godz.09.00 – od nr 1 (R. Jadamus) do kapliczki

 (R. Konieczny-Wójcik)

         II od godz. 12.00 – Wymysłów od Sulisławic nr 154 (P. Nocoń)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.