Życzenia Wielkanocne

Apostołowie doświadczyli klęski swojego Mistrza, który w Wielki Piątek umierał na krzyżu. Byli przekonani, że oto wszystko się skończyło. Opuszczając Jerozolimę – scenę dramatycznych wydarzeń – załamani na duchu, mówili: „A myśmy się spodziewali…

Jednak spotkanie ze Zmartwychwstałym sprawiło, że odzyskali utraconą nadzieję i powrócili na scenę życia. Odtąd stali się świadkami zwycięstwa prawdy i dobra. Bez lęku stawali w obronie ewangelicznych wartości, godności człowieka i jego podstawowych praw, nawet za cenę męczeńskiej śmierci.

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim Drogim Parafianom i Gościom,
aby spotkanie ze zmartwychwstałym Panem stało się źródłem odrodzenia i umocnienia nadziei w życiu osobistym i rodzinnym.

Niech Zmartwychwstały Pan Błogosławi Wam przebitą, ale wciąż zwycięską prawicą oraz prowadzi po ścieżkach codzienności.

Razem z uczniami udającymi się do Emaus, prosimy Cię Mistrzu z Nazaretu: „Pozostań z nami”…

Wasi Duszpasterze

30 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.