INTENCJE 9 – 16 CZERWIEC

NIEDZIELA 9 CZERWCA

Godz.08.00 + Tadeusza Cucha w 4 rocz. śm.

Godz.09.45 + MSZA ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH: W 26 rocz. Edwarda Kwiatkowskiego, Jana Czopa i Irenę Pałka z Krakowa. + Teresę i Stanisława  Łągiewka, Władysława Witek, Antoniego i Genowefę Witek. + Wiktorię, Stanisława, Czesława, Mariana, Zofię, Henryka, Bolesława, Janinę Bałazych, Jana, Annę, Żabów. + Michała Koniecznego w 11 rocz. śm. Henrykę  Konieczną. + Stanisława Banyś i Jego rodziców. Mariannę, Józefa Przybyłów. + Krystynę Palusińską – od siostry Urszuli z mężem i rodziną. + Jana i Janinę Błautów. + Marię, Mariana, Bronisławę, Janinę, Franciszka  Bielachów, zm. z rodz. Bielachów i Koniecznych. + Mariana, Magdalenę, Stanisława Rusek, Stefana, Zofię, Janusów. + Marię, Michała Dzieżów,  Marię, Jana Dziedziców. + Teresę, Stanisława Łągiewkę, Pawła Biedę,  Małgorzatę Filus w 15 rocz. śm. – od rodz. Filus. + Macieja Wojciechowskiego, Wandę Kowalczyk.+ Zygmunta i Pelagię Haba, zm. z rodz. Habów, Stanisławę, Jana, Annę Rachwał, zm. z rodz. Rachwał, Żabów, i duszę w czyśćcu cierpiące. + Krystynę Maj i Stanisława w 3 rocz. śm. + Henryk, Eugenia, Stanisława Błautów. Aleksandry, Zofii, Piotra, Filusów, zm. z tych rodzin, duszę w czyśćcu cierpiące. + Mariana Palskiego, Józefa, Katarzynę, Teofila Fira, Genowefę Grudzień, Stanisławę Nasiek. + Tadeusza Prządo, Genowefę Stanisława Misiek.

Godz.11.30 – Rocznica I Komunii Świętej

Godz.14.30 – Poświęcenie wozu strażackiego Podlesice

Godz.16.00 + Lucjana i Mariannę Dudek, Czesława, Stanisławę, Krzysztofa, Macieja, Stefana, Jarosława, zm. z rodz. Garlickich i Krzysztoforskich.

Godz.16.30 – Poświęcenie Pól WITOWICE

PONIEDZIAŁEK 10 CZERWCA

Godz.18.00 + Mariana Władysławę Harabin, Mariannę Węglarz, Kazimierza Żabę, Danutę Józefa Zdzisława Papaj.

Godz.18.30 + Stanisława Misiek – od Michała Misiek z żoną.

Godz.18.30 + Michała Koniecznego od córki Ewy z rodz.

WTOREK 11 CZERWCA

Godz.18.00 + Krzysztofa i Marię Kotnis od Zbigniewa z rodz.

Godz.18.30 + Władysławę Molenda – od pracowników służby zdrowia w Gołczy

Godz.18.30 + Aleksego Musiał – int. od żony.

ŚRODA 12 CZERWCA

Godz.18.00 + Juliana Jadwigę Garusów, Jana Aleksandrę Nogów, Wiktorię Adamus.

Godz.18.30 + Stanisława Genowefę Misiek, Tadeusza Prządo – od Adama i Magdaleny Misiek.

Godz.18.30 + Jakuba Chojnackiego – od rodz. Wilków z Sosnowca.

CZWARTEK 13 CZERWCA

Godz.18.00 + Mariannę Antoniego Kyzioł zm. z rodz. Kyziołów Papajów Adamczewskich.

Godz.18.30 + Romana Józefa Danutę Byczek.

 PIĄTEK 14 CZERWCA

Godz.18.00 – O zdrowie i bł. Boże dla wnuków – w 9 r. ur. Kacpra, w 12 r. ur. Bartosza, w 15 r. ur. Filipa.

Godz.18.30 + Alinę Stanisława Sojkę – od córki Małgorzaty z rodz.

Godz.18.30 + Mariana Szybalskiego i zm. z rodz. Szybalskich.

SOBOTA 15 CZERWCA

Godz.18.00 + Stanisława Mikułę w 18 r. śm. – od żony i dzieci.

Godz.18.30 – W 18 r. ur. Anny Szatan int. od dziadków.

Godz.18.30 + W 35 r. ślubu Janiny i Juliana Patejów.

NIEDZIELA 16 CZERWCA

Godz.08.00 + Jana Mariannę Habrynów, Stanisława Habę, Wandę Jzefa Henryka Grzebielichowskich.

Godz.09.45 + MSZA ZBIOROWA O BŁ. BOŻE; 1) O zdrowie i bł. dla rodzin z Koła Różańcowego z Marianowa. 2) W 18 r. ur. Szymona. 3) W 3 r. ur. Natana Perek – dziękczynno błagalna. 4) O zdrowie i bł. Boże dla Marcela w 4 r. ur. 5) W 50 r. ur. Andrzeja – od rodziców i braci. 6) W 60 r. ur. Józefa o zdrowie i bł. Boże int. od rodziny. 7) W 35 r. ur. Artura Zwoźniaka w podziękowaniu za wszelkie łaski i prośba o zdrowie i bł. Boże. 8) O zdrowie i bł. Boże dla Kamili Patryka Oliwii Marleny. 9) W podziękowaniu za otrzymane łaski i bł. Boże dla członkiń Koła Różańcowego  ze Szreniawy.

Godz.12.00 – I Komunia Święta

Godz.14.00 – Poświęcenie pól Dąbrowiec.

Godz.15.30 – Chrzest.

Godz.16.00 + Wandę Żak int. od Krzysztofa.

Godz.17.00 – Poświęcenie pól Przybysławice.

74 komentarze

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.