OGŁOSZENIA 13 XII

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

13 GRUDNIA  2020  ROKU

1. Dzisiaj III niedziela adwentu. Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe, które poprowadzi ks. Krzysztof Skorupka – kapłan pracujący we Włoszech. Godziny mszy jak poprzednie lata – niedziela 6.30, 8.00, 9.45, 11.30, 16.00, poniedziałek i wtorek 9.00, 11.00, 15.00, 17.00. Poniedziałek – dzień spowiedzi.

2. Zaplanowanie spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania wszystkich kandydatów – w dzisiejszą niedzielę – 13 grudnia nie odbędzie się. Materiały do formacji duchowej zostały umieszczone na stronie parafialnej w zakładce – Duszpasterstwo – Przygotowanie do Bierzmowania – jako trzeci blok materiałów. Młodzież indywidualnie przepracowuje podane materiały a przemyślenia i program pracy duchowej odnotowuje w osobistych notatkach które będą podstawą do zaliczenia tego spotkania.

3. W zakrystii można nabywać świece adwentowe /duże 18 zł, małe 7 zł/.

4. Można nabyć opłatki na stół wigilijny – ofiary złożone są przeznaczone na remont przy kaplicy na cmentarzu. Taca z rekolekcji także zostanie przeznaczona na remont przy kaplicy na cmentarzu. Sami możemy zobaczyć prace na cmentarzu.

5. Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na tacę i na konto parafialne. Za wszelką życzliwość w tym trudnym dla nas czasie niech Bóg hojnie wynagrodzi.

6. Prosimy o przestrzeganie wszelkich rozporządzeń sanitarnych dotyczących pandemii.

76 komentarzy

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.